มูลค่าเงิน-ตามเวลาเครื่องมือตัดสินใจการลงทุน


มูลค่าเงิน-ตามเวลาเครื่องมือตัดสินใจการลงทุน

ในแต่ละยุคแต่ละสมัย กาลเวลาย่อมเปลี่ยนแปลงไปฉันใด มูลค่าเงินก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปฉันนั้น เหตุที่มูลค่าของเงินในแต่ละยุคมีค่าไม่เท่ากัน มีเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ฉะนั้นการลงทุนใด ๆ ควรพิจารณาผลตอบแทนในอนาคต ที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หลาย ๆ คนคงสงสัย แล้วจะมีวิธีคิดอย่างไร เรามาดูกันเลยครับ

การคำนวณมูลค่าเงินในอนาคต คือการกระบวนการของการทบต้น (compounding process) เช่น ฝากเงิน 100,000 บาท ในปีปัจจุบัน โดยได้รับดอกเบี้ย 3% ต่อปี สิ้นปีที่ 1 จะมีเงินต้นรวมดอกเบี้ย เท่ากับ 103,000 บาท ถ้าฝากต่ออีก สิ้นปีที่ 2 จะมีเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 103,000 x อัตราดอกเบี้ย 3% = 106,090 บาท สิ้นปีที่ 3 ผู้ฝากจะมีเงินรวมทั้งสิ้น 106,090 x อัตราดอกเบี้ย 3% เท่ากับ 109,272.7 บาท
เพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณ จึงมีสูตรในการคำนวณหามูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) ดังนี้
FVN = PV (1+i)n
โดยที่ FVN คือ มูลค่าเงินในอนาคต ในงวดที่ n
PV คือ มูลค่าเงินปัจจุบัน
i คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
n คือ จำนวนงวด
จากตัวอย่างข้างต้น ลองมาแทนค่าสูตรกัน
FVN = PV(1+i)n
FV3 = 100,000 (1+0.03)3
= 100,000 (1.0927)
= 109,270 บาท

หลักการพิจารณา ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่าง เรื่องฝากเงินธนาคาร ตามตัวอย่างข้างต้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ น้อยกว่า อัตราเงินเฟ้อ ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดี และยังอาจขาดทุนจากการฝากก็เป็นได้
สมมติอย่างกรณีข้างต้น ฝากเงิน 3 ปี สิ้นปีที่ 3 ได้รับดอกเบี้ยรวม 3 ปี เท่ากับ 9,272.70 บาท
อัตราเงินเฟ้อ (สมมติ 5 %) รวม 3 ปี เท่ากับ 14,262.50 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า เราขาดทุนจากการฝากเงินธนาคาร 4,989.8 บาท

จากตัวอย่างเห็นไหมครับ ว่ามูลค่าเงินตามเวลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลักการง่ายๆ ก็คือเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ หรือมูลค่าเงินในอนาคตมีมูลค่ามีมากขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://terrabkk.com/

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก