การประกันภัยเครื่องจักร


การประกันภัยเครื่องจักร
(Machinery Breakdown Insurance)

ความคุ้มครอง All Risks รวม Breakdown

All risks  – ภัยพิบัติทุกอย่างที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  ยกเว้น ความเสียหายที่ได้ตามกรมธรรม์อัคคีภัย และภัยเพิ่มโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

Breakdown – ความเสียหายของเครื่องมือหรือระบบการทำงานของเครื่องเกิดขัดข้องในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุอันเกิดจากการออกแบบผิดพลาด ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากหมดระยะเวลารับประกันภัย การหล่อหรือการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์  การขาดความชำนาญ ความสะเพร่าของผู้ควบคุมเครื่องจักร   ไฟฟ้าลัดวงจรที่ไม่ใช่จากฟ้าผ่า  การระเบิดทางฟิสิกส์ การเกิดรอยร้าวของเครื่องจักร  หรือขาดน้ำในหม้อน้ำทำให้การแยกจากกันด้วยแรงเหวี่ยง

วัตถุเอาประกันภัย  เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องกลต่าง ๆ  เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรทอผ้า ฯลฯ

จำนวนเงินเอาประกันภัย  ราคาเครื่องใหม่ เนื่องจาก 90% ของความเสียหายเกิดขึ้น บางส่วน การชดใช้ด้วยการซ่อมแซมโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา สำหรับอะไหล่/อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย  ราคาเครื่องจักรใหม่ ชนิดและขนาดเดียวกันซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนทดแทน + ค่าขนส่ง + ภาษีศุลกากร + ค่าแรงในการติดตั้ง

ข้อยกเว้น

 1. จำนวนความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย
 2. อุปกรณ์ ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ง่าย
 3. ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การดับเพลิงภัยจากอากาศยาน ยวดยาน การลักทรัพย์ โจรกรรม  ตึกถล่ม น้ำท่วม แผ่นดินไหว ยุบ เลื่อนทลาย พายุเฮอริเคน  ไซโคลน ภูเขาไฟระเบิด
 4. การระเบิดทางเคมี
 5. ความรับผิดตามสัญญาของผู้ผลิต ผู้ส่งสินค้า ผู้รับเหมาหรือซ่อมแซม
 6. ความบกพร่องของเครื่องจักรซึ่งมีอยู่ก่อนเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยทราบดี
 7. การสึกหรอ สนิม ผุกร่อน หรือตะกอนในหม้อน้ำ
 8. ธุรกิจหยุดชะงักหรือความเสียหายต่อเนื่อง
 9. จงใจ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
 10. สงคราม การเมือง จลาจล นัดหยุดงาน
 11. นิวเคลียร์

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก