ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ


ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่บริษัทประกันภัยเลือกใช้ในการโอนหรือกระจายส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของภัยที่รับไว้ไปให้บริษัทอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นรายเดียว หรือหลายรายก็ได้ บริษัทที่โอนความเสี่ยงไปให้บริษัทอื่น เรียกว่าบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Ceding company) และบริษัทที่ยอมรับที่โอนมาเรียกว่า บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurance)

ความเป็นมาของประกันภัยต่อ

ประเทศอิตาลีเป็นประเทศแรกที่มีการค้นพบสัญญาประกันภัยต่อทางทะเลซึ่งได้มีการพบหลักฐานเป็นสัญญาประกันภัยต่อในปี ค.ศ. 1370   เหตุผลที่การประกันภัยต่อแบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นประเภทแรก ๆ  เนื่องจากสมัยก่อนการติดต่อค้าขายหรือการเดินทางจะอาศัยเรือเป็นสำคัญ

การประกันภัยต่อในประเทศไทย

พัฒนาการของการประกันภัยต่อในประเทศไทยเริ่มจากการประกันภัยร่วม  (Coinsurance) คือการที่หลาย ๆ บริษัทเข้าร่วมกันรับประกันภัยในสัดส่วน  เนื่องจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สูงมากยากที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะรับเสี่ยงภัยได้โดยลำพัง การประกันภัยต่อในลักษณะนี้ยังได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน

ความจำเป็นที่ต้องทำประกันภัยต่อ

 1. เงินกองทุนของบริษัทไม่เพียงพอ
 2. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงสูง
 3. สิ่งแวดล้อมรอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงสูง
 4. บริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินในพื้นที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก

ประโยชน์ของการประกันภัยต่อ

 1. ช่วยให้บริษัทสามารถรับประกันภัยรายใหญ่ ๆ ได้
 2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 3. ทำให้เกิดเสถียรภาพหรือมีความมั่นคงทางการเงิน
 4. ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงภัยได้มากขึ้น
 5. ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนงานซึ่งกันและกันระหว่างบริษัท
 6. การประกันภัยต่อช่วยรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้า
 7. รับบริการทางด้านวิชาการจากบริษัทประกันภัยต่อ
 8. สร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย

 

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก