การจัดแบ่งประเภทรถของกรมขนส่ง


การจัดแบ่งประเภทรถของกรมขนส่ง

ประโยชน์การแบ่งประเภทรถตามประเภทนี้ เพื่อใช้ในการเรียก เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษี มีทั้งหมด 17 ประเภทดังนี้

1.  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)

2.  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)

3.  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

4.  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย.4)

5.  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.5)

6.  รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย.6)

7.  รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รย.7)

8.  รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย.8)

9.  รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.9)

10.รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)

11.รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

12.รถจักรยานยนต์ (รย.12)

13.รถแทรคเตอร์ (รย.13)

14.รถบดถนน (รย.14)

15.รถใช้งานเกษตรกรรม (รย.15)

16.รถพ่วง (รย.16)

17.รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก