บทความที่น่าสนใจ


รวมบทความเทรดหุ้นที่น่าสนใจ

จังหวะการซื้อขายหุ้น

 • แนว Break out
 • ซื้อขายในช่วงแคบ ๆ (side way)
 • ซื้อขายโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย
 • ซื้อแบบ swing trade
 • แนวคิด Inside Outside Bar

กราฟแท่งเทียน

 • รูปแบบกราฟแบบต่อเนื่อง
 • รูปแบบกราฟแบบกลับตัว

เครื่องมือที่ใช้หาการกลับตัวของแนวโน้ม

 • กราฟแท่ง
 • RSI
  RSI Divergence
  RSI Hidden Divergence
 • Fibonacci
  Fibonacci Retracement
  Fibonacci Extension
  Fibonacci Projection
 • MACD

ความสำคัญของแท่งเทียนประเภทโดจิ

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

การลากเส้นแนวโน้ม

รูปแบบราคา (Price Pattern)

 • รูปแบบราคาที่น่าสนใจ

อีเลียตเวฟ (Elliott Wave)

 • กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ของอีเลียต

 

 

Facebook Comments