GAP-อย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดี


GAP-อย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดี

ความหมายของ GAP คือ การที่ราคามีการเปิดกระโดดขึ้นหรือลงจากราคาปิดเมื่อวาน นัยยะของการเปิด GAP แสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่มากระทบต่อ sentiment ของนักลงทุนส่วนใหญ่ในระยะสั้น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารูปแบบไหนดี และแบบไหนไม่ดี ซึ่งเราสามารถใช้กราฟประกอบในการตัดสินใจได้

การใช้กราฟมาช่วยในการตัดสินใจ มีการแบ่งรูปแบบ GAP แบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้กาเรียนรู้ง่ายขึ้น ดังนี้

COMMON GAP

รูปแบบนี้เป็นการเปิดกระโดดที่ไม่ได้แสดงนัยยะสำคัญใด ๆ มักเกิดในช่วง side way ซึ่ง GAP ที่เปิดจะมีการปิด GAP ในช่วงไม่กี่วัน

common gap

BREAKAWAY GAP

ลักษณะการเปิด GAP แบบนี้ ราคาจะผ่านทะลุแนวต้านหรือแนวรับสำคัญและสามารถยืนอยู่ได้ ราคาไม่มีการปิด GAP ในช่วงเวลานั้น ๆ สิ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือ ปริมาณการซื้อขาย (volume) ที่มีเข้ามามากกว่าปกติ ทำให้ราคาสามารถไปต่อได้ ซึ่งถ้าผู้อ่านรู้จักรูปแบบกราฟต่าง ๆ ก็สามารถนำมาช่วยตัดสินเข้าซื้อ-ขายได้ เช่น เกิดรูปแบบ HEAD & SHOULDER ในรูปแบบนี้ เป็นต้น

breakaway gap

RUNAWAY GAP

เป็นรูปแบบที่เกิดต่อเนื่องมาจากรูปแบบ breakaway ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นครึ่งทางของแนวโน้มนั้น ๆ ทั้งหมด ดังนั้นเป้าหมายราคาสามารถไปได้เท่ากับระยะทางที่ breakaway วิ่งขึ้นมา

runaway gap

EXHAUSTION GAP

ถ้าเห็นรูปแบบนี้แล้ว ให้ระวังให้มากที่สุด แสดงนัยยะว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม กล่าวคือเป็นการเปิดกระโดดขึ้นของราคาเพื่อปรับตัวลง หรือเปิดกระโดดลงเพื่อปรับตัวขึ้น และในที่สุดก็จะมาปิด gap ที่เปิดทิ้งไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น breakaway หรือ runaway ก็ตาม กวาดเรียบเลยครับ เราสามารถนำกราฟแท่งเทียนมายืนยันรูปแบบลักษณะนี้ได้ เช่น กราฟแท่งเทียนแบบ Shooting Star เป็นต้น

exhaust gap

เมื่อเราเข้าใจรูปแบบของการเปิด GAP แล้ว ทำให้เรารู้ว่า GAP แบบไหน เราสามารถซื้อตามได้ และแบบไหนที่ไม่ควรซื้อตาม ซึ่งการเข้าซื้อในรูปแบบ breakaway gap และแบบ runaway gap สามารถทำกำไรให้เราได้ดีในระดับหนึ่ง เพราะว่ามีจุดเข้าซื้อ-ขายที่ชัดเจน อย่างที่เคยบอกต้องทำให้เป็นระบบอย่าใช้อารมณ์มาใช้ในการตัดสินใจ

ทั้งนี้รูปแบบการเปิด GAP สามารถเปิดกระโดดได้ทั้งแนวโน้มขาขึ้น และ แนวโน้มขาลง

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก